Een sterke EVP begint bij onderzoek naar jezelf

Facebook
Twitter
LinkedIn

20.03.2023 – door Anna Newen en Sanne Audenaert
recruiter, employer branding specialist, arbeidsmarktcommunicator, HR-professional! We hoeven jou niet te vertellen dat het door die ellendig oververhitte arbeidsmarkt belangrijker en moeilijker is dan ooit om goede medewerkers aan te trekken én te behouden. Net als voor zoveel dingen in het leven geldt ook voor een succesvolle wervings- en retentiestrategie dat meerdere wegen naar Rome leiden. Een weg die steeds meer werkgevers inslaan, is die van de Employee Value Proposition (EVP). Een belofte die een werkgever doet aan huidige én toekomstige medewerkers. Maar hoe helpt een EVP jouw organisatie bij het boeien en binden van huidige en nieuwe medewerkers? 

 

Why? 

De EVP is in onze ogen een strategisch element op het snijvlak van HR, marketing en communicatie. De werkgeversbelofte geeft richting aan je employer branding inspanningen door scherp te krijgen waar je als werkgever voor staat, wat je onderscheidt van concurrenten en waar de behoefte van de markt ligt. HR-beleid is van fundamenteel belang in het waarmaken van de beloften die jij als werkgever maakt tijdens de werving van nieuwe medewerkers. Daarnaast gelden de gemaakte beloften óók voor je huidige medewerkers. En belofte maakt schuld. Geen grotere afknapper dan holle frasen.  

 

Waar te beginnen? 

Wil je aan de slag met een EVP voor jouw organisatie? Stel jezelf dan de volgende vragen: 

Weet jij… 

 • waarom jouw medewerkers besloten hun handtekening bij jouw organisatie te zetten in plaats van een andere? 
 • wat hen over de streep trok?  
 • waarom ze blijven? 
 • waarom ze vertrekken? 
 • wat jouw wervingsdoelgroepen post-corona zoeken bij een werkgever? 
 • wat ze bijzonder vinden aan jou als werkgever? 
 • hoe jouw concurrenten zich positioneren als werkgevers? 

Als jij op al deze vragen een eenduidig antwoord hebt, dan staat je niets in de weg om een EVP te formuleren die aansluit bij de behoeften van je huidige én toekomstige medewerkers. Twijfel je? Dan is het verstandig om eerst op onderzoek uit te gaan voordat je met je werkgeversbelofte aan de slag gaat. Guess what? Daar kunnen wij bij helpen. 

 

De weg naar een sterke EVP 

Bij Sparkey beginnen we EVP trajecten met jouw employer brand. Deze achterhalen wij door jouw eigen medewerkers en jouw wervingsdoelgroepen te bevragen. Daarbij is de uitspraak ‘binnen beginnen is buiten winnen’ voor ons het startpunt. Niemand weet beter wat jouw organisatie de moeite waard maakt dan de mensen die zich er dagelijks voor inzetten (stap 1). Maar ook de ambitie van jouw organisatie op het gebied van werkgeverschap is hier van belang (stap 2). Een ander puzzelstuk is de perceptie van de buitenwereld. Wat zoeken jouw wervingsdoelgroepen in een werkgever (stap 3)? Hoe ziet de wervingsdoelgroep jouw organisatie als werkgever (stap 4) en is dat beeld in lijn met het beeld dat je wil overbrengen? Dat vormt het startpunt van jouw arbeidsmarktcommunicatie.  

 

Op zoek naar de ‘sweet spot’ 

Als alle vier de stappen doorlopen zijn, brengen we gaps en matches in kaart. Kijkend naar werkgeverschap, sluiten de ambities van de organisatie aan bij de beleving van de medewerkers? Sluit het aanbod van jouw organisatie aan bij wat de wervingsdoelgroepen zoeken in een werkgever? Klopt het beeld dat de wervingsdoelgroepen hebben van jouw organisatie? Dat geeft dan de ‘haakjes’ voor je arbeidsmarktcommunicatie. En om je HR-beleid nog eens onder de loep te nemen. 

Hierna volgt de doorvertaling van de inzichten uit het onderzoek naar een EVP die gedragen wordt door de beleving van de medewerkers en aansluit bij de behoeften van de markt. Een EVP is een bondig stuk tekst van een of twee alinea’s, die de kern van het werken bij jouw organisatie kort maar krachtig omschrijft. Wat kunnen sollicitanten en medewerkers van jou als werkgever verwachten? 

 

De stappen: van onderzoek tot EVP

Het is van belang dat het werkgeversverhaal, met een sterke EVP in de kern, naar binnen en buiten toe een geheel vormt. Zo moet de EVP aansluiten bij het huidige DNA van de organisatie, de wensen van de medewerkers en ambities van de organisatie weerspiegelen en inspelen op de wensen van de markt. 

Een goede en krachtige EVP voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 

 • Aantrekkelijk: spreekt het de doelgroep aan? 
 • Duidelijk: is het helder wat er wordt bedoeld?  
 • Geloofwaardigheid: een beetje ambitie in de EVP mag absoluut, maar is het wel haalbaar? 
 • Relevantie: past het bij wat de doelgroep belangrijk vindt? 
 • Onderscheidend vermogen: is het anders dan concurrenten vertellen?

En dan? 

En dan begint het pas! Je hebt nu het fundament waarop je verder gaat bouwen. Je nieuwe EVP:  

 • is het vertrekpunt van je nieuwe wervingscampagne 
 • gebruik je bij het schrijven van vacatureteksten 
 • vormt de basis van je werkenbij-pagina
 • niet onbelangrijk: het helpt ook je leidinggevenden om de gesprekken met hun medewerkers vorm te geven en doelstellingen met elkaar te bepalen 
 • En last but not least: je nieuwe EVP draagt ook bij aan je interne HR- en retentiebeleid en kan je huidige medewerkers trots maken. En trotse medewerkers worden vanzelf, bewust of onbewust, ambassadeurs van je organisatie! 

 

Meer weten over de voordelen van een goede EVP? Lees dan ook dit recente artikel van de Harvard Business Review. Of bel ons om te kijken hoe wij je verder kunnen helpen! 

Andere nieuwsberichten

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Vind jouw perfecte match: Je wilt niet zomaar mensen aannemen, maar een collega die bij het DNA van jouw organisatie past

• Employerbranding

• HR-campagne

• EVP

• employeevalueproposition

Wat ervaren jouw werknemers: Jij als werkgever wil ook meer, in de vorm van een werknemer die eigenaarschap toont en net die extra stap zet

•  medewerkersbelevings-onderzoek

• cultuurbelevingindekaart

• organisatieveranderingen

Breng alles in kaart: Hoe hard je ook werkt aan een optimale bedrijfscultuur: soms lopen de dingen even niet zoals je wilt

• verzuimvraagstukken

• ambassadeursschap

Wat leeft er in HR: We doen onderzoek onder verschillende HR doelgroepen, zoals medewerkers, werkgevers of HR professionals

• trendonderzoek

• hr-onderzoek

Benieuwd naar wat Sparkey voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bel 020 589 8383 of stuur een mailtje naar contact@sparkey.nl

Wij helpen je graag!