Artikel 1 – Algemeen

 

Artikel 2 – MOA/D&IN-voorwaarden

 

Artikel 3 – Offertes

 

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

 

Artikel 5 – Facturering

 

Deze Algemene Voorwaarden van Motivaction International B.V. zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 58/2012, versie juni 2012