Artikel 1 – Algemeen

 

Artikel 2 – MOA-voorwaarden

 

 

Artikel 3 – Offertes

 

aan Opdrachtgever verstrekte offertes voor een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, terwijl Opdrachtnemer zich het recht voorbehoud om na het verstrijken van deze termijn de planning en/of de kosten, in overleg met Opdrachtgever, aan te passen.

 

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

 

 

Artikel 5 – Facturering

Deze Algemene Voorwaarden van Motivaction International B.V. zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 58/2012, versie juni 2012