Flexwerk onderzoek 2021: ‘Flexwerker wil niet beschermd worden’

Facebook
Twitter
LinkedIn

06.12.2021 – Een minderheid van de flexwerkers (12%) ziet alleen maar nadelen aan flexibel werken. Zo blijkt uit het Flexwerk Onderzoek 2021 naar de ervaringen en toekomstverwachtingen van flexwerk in opdracht van Brisker Group. De meerderheid van de ondervraagde flexwerkers (53%) ziet de flexibiliteit van flexwerken als belangrijkste voordeel. Toch zijn zowel de WAB als de adviezen van de SER erop gericht de flexwerker zoveel mogelijk in bescherming te nemen. Terwijl de flexwerker zelf lang niet altijd beschermd wil worden in de mate die de overheid voorstelt.

 

Dé flexwerker bestaat niet

Het Flexwerk Onderzoek 2021 toont aan dat dé flexwerker niet bestaat en er dus ook geen uitspraken gedaan kunnen worden over wat dé flexwerker wil. Het spectrum van de flexwerker gaat van de zelfredzame flexibele kracht die heel bewust kiest voor een bestaan met flexibel werk, tot de flexwerker die tegen wil en dank op flexibele basis werkt en alles daar tussenin. Ook intermediairs onderschrijven de behoefte aan flexibiliteit van flexkrachten: “We zijn zo opgegroeid met het idee dat vast beter is dan flex, maar ik ben het daar niet mee eens. Onze flexwerkers kiezen heel bewust voor flexwerk”, aldus een van de intermediairs die meewerkte aan het onderzoek.

 

Drie soorten flexwerkers

Het Flexwerk Onderzoek 2021 onderscheidt en beschrijft drie zeer uiteenlopende typen flexwerkers:

  1. de zelfredzamen;
  2. de zekerheidszoekers;
  3. en de pragmatici.

Voor werkgevers is het vooral nu heel belangrijk om te beseffen wat voor type flexwerker zij in huis hebben. Door in te spelen op hun behoeften kunnen werkgevers gericht in investeren in flexwerkers, zodat zij hen kunnen boeien en binden. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste flexwerkers werkzaam zijn in de sectoren zorg & welzijn en zakelijke dienstverlening. Met als bijkomend verschil dat de zelfredzamen ook actief zijn in het onderwijs, zekerheidszoekers in de industrie en pragmatici in transport & logistiek.

Benieuwd naar de andere resultaten? Je leest ze in het Flexwerk Onderzoek 2021

 

Slechts 12% van de flexwerkers ziet alleen maar nadelen

Voor werkgevers en intermediairs is het van belang om te weten met welk type flexwerker ze te maken hebben. Door rekening te houden met – of nog beter: in te spelen op – de behoeften van flexwerkers, hebben zij een prettige ‘flex employee experience’ en komen ze graag bij de organisatie terug – een absolute must in de huidige krappe markt. De meerderheid (56 procent) van de werkgevers in het onderzoek geeft aan zich medeverantwoordelijk te voelen voor de ontwikkeling van flexwerkers en doet moeite om hen te betrekken bij de organisatie. Ook de overheid doet er verstandig aan beleid te maken dat bijdraagt aan de situatie van de verschillende soorten flexwerkers, want niet iedere flexwerker wil beschermd worden. Slechts 12 procent van de flexwerkers ziet alleen maar nadelen aan het werken op flexibele basis. De meerderheid (53 procent) geniet juist van de vrijheid en flexibiliteit van het flexwerken.

 

De flexibele schil is voor 48% van de werkgevers essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering

Terwijl de overheid flexwerk probeert te beperken, zien werkgevers juist veel toekomst in flexwerk. Ruim een kwart van de ondervraagde werkgevers voorziet de komende 3 jaar een groei van de flexibele schil. Voor bijna de helft van de organisaties (48 procent) is de flexibele schil van (groot) belang voor de bedrijfsvoering. Flexibel werk helpt ze bij een gezonde bedrijfsvoering, organisatiegroei en het bijbenen van de markt. Daarbij zetten ze het vaakst zzp’ers in (30 procent), gevolgd door uitzendkrachten (23 procent) en medewerkers met nulurencontracten (15 procent).

 

WAB heeft géén impact op het inhuren van flexkrachten

Werd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met veel bombarie aangekondigd, in de praktijk heeft de wet weinig effect op de inhuur van flex. Ruim driekwart (44 procent) van de werkgevers weet niet precies wat de WAB inhoudt of is er helemaal niet mee bekend (37 procent). Zij staan dan ook neutraal tegenover de wet (60 procent), maar vinden wel dat de overheid zich te veel bemoeit met flexibel werk in organisaties (38 procent). Zij geven aan dat het overheidsbeleid rond flexibel werk zorgt voor veel onzekerheid in hun organisatie (32 procent). Intermediairs zien dat de WAB in het begin wel effect heeft gehad, maar daarna is de paniek weggeëbd. “De WAB heeft flexwerken duurder gemaakt. In het begin zijn sommige klanten daarom wel gestopt. De werknemer wordt beter beschermd, maar de werkgever is duurder uit”, aldus een intermediair uit het onderzoek. Werkgevers en intermediairs zijn dan ook van mening dat de overheid zich op de verkeerde manier bemoeit met de flexbranche. Er wordt altijd gesproken van de grote kloof tussen flex en vast, maar de kloof tussen overheid en realiteit is nóg groter. Daarbij is het steeds aanpassen van de wet uiteindelijk vaak nog het meest nadelig voor de flexwerkers.

 

Helder inzicht in onmiskenbare rol van flex in Nederland

Specialist in flexibele arbeid, Brisker Group, nam afgelopen zomer het initiatief voor een uitgebreid onderzoek onder werkgevers, intermediairs én flexwerkers naar hun ervaringen en de toekomstverwachtingen van flexwerk. Het resulteerde in het Flexwerk Onderzoek 2021: een helder inzicht in de onmiskenbare rol van flex in Nederland. Sparkey – HR-onderzoekslabel van Motivaction – voerde het onderzoek uit en vroeg zo’n duizend werkgevers, intermediairs en flexwerkers naar hun ervaringen met flexwerk en hun toekomstverwachtingen.

 

Over Brisker Group
Brisker Group is een full-service HR-dienstverlener. Brisker is de overkoepelende naam voor de groep van merken Pay for People, Holland Employment Experts en Tentoo. Brisker maakt ondernemen, leven en werken makkelijker. Als specialist in flexibele arbeid ondersteunt Brisker organisaties met payroll-oplossingen en backofficedienstverlening op maat met in eigen beheer ontwikkelde software.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elcke Jansen, CEO Brisker Group

E: communicatie@briskergroup.nl
W: www.briskergroup.nl

 

Over Sparkey

Sparkey is het HR-expertteam van onderzoeksbureau Motivaction en houdt zich bezig met advies en onderzoek op maat. Of het nu gaat om uitdaging over employer branding, een kwestie rondom de employee journey, het doen van een medewerkersonderzoek of verzuimvraagstukken, Sparkey houdt met veel enthousiasme en met een nieuwsgierige blik alle ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt nauw in de gaten.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ester Koot, strategy consultant HR, Sparkey | Motivaction

T: 06-27022810
E: e.koot@sparkey.nl
W: www.sparkey.nl

 

Andere nieuwsberichten

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Vind jouw perfecte match: Je wilt niet zomaar mensen aannemen, maar een collega die bij het DNA van jouw organisatie past

• Employerbranding

• HR-campagne

• EVP

• employeevalueproposition

Wat ervaren jouw werknemers: Jij als werkgever wil ook meer, in de vorm van een werknemer die eigenaarschap toont en net die extra stap zet

•  medewerkersbelevings-onderzoek

• cultuurbelevingindekaart

• organisatieveranderingen

Breng alles in kaart: Hoe hard je ook werkt aan een optimale bedrijfscultuur: soms lopen de dingen even niet zoals je wilt

• verzuimvraagstukken

• ambassadeursschap

Wat leeft er in HR: We doen onderzoek onder verschillende HR doelgroepen, zoals medewerkers, werkgevers of HR professionals

• trendonderzoek

• hr-onderzoek

Benieuwd naar wat Sparkey voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bel 020 589 8383 of stuur een mailtje naar contact@sparkey.nl

Wij helpen je graag!