Inzicht in de kandidatenreis voor (zij-)instromers in de kinderopvang

Als werkgever is het belangrijk om te begrijpen wat potentiële medewerkers motiveert en hoe je ze kunt behouden. Zeker in een branche waarin sprake is van personeelstekorten, zoals de kinderopvang. Sparkey voerde in opdracht van Kinderopvang werkt! onderzoek uit naar overwegingen van potentiële (zij-) instromers om in kinderopvang te gaan werken. 

 

De vraag 

De personeelstekorten in de kinderopvang zijn al nijpend en zullen alleen maar toenemen door politieke plannen om kinderopvang (grotendeels) gratis te maken. Bovendien zorgt de vergrijzing voor een krimpende arbeidsmarkt. Om effectieve maatregelen te kunnen nemen, heeft de sector inzicht nodig in het imago van werken in de kinderopvang. Vooral inzicht in de drijfveren, overwegingen, triggers, twijfels en afhaakmomenten van scholieren, studenten en zij-instromers die een carrière in de kinderopvang overwegen, is essentieel. Kortom, er is behoefte aan inzicht in de kandidatenreis.

 

Het resultaat​ 

Op basis van het onderzoek hebben we Kinderopvang werkt! inzicht gegeven in het verloop van de ‘kandidatenreis’ voor kinderopvang: van studiekiezers en studenten tot starters en zij-instromers. Dit inzicht stelde ons in staat om concrete (verbeter)acties te formuleren voor brancheorganisaties en werkgevers in de verschillende fasen van de kandidatenreis: wat kunnen zij doen om pedagogisch medewerkers te werven en te behouden? 

Klik hier voor het rapport.

 

Aanpak 

Het onderzoek bestond uit 3 achtereenvolgende fasen. De eerste fase bestond uit deskresearch naar reeds beschikbare cijfers en onderzoeken. We vervolgden met kwalitatief onderzoek waarin we in focusgroepen spraken met de doelgroep over drijfveren, wensen, behoeften en ervaringen. Maar ook over het beeld van werken in de kinderopvang en de overwegingen en barrières om dat te doen. Het traject sloten we af met een beknopte kwantitatieve fase. In deze laatste fase hebben we onder n=1.015 werkenden (Nederlandse beroepsbevolking) de uitkomsten uit de focusgroepen ‘getoetst’ en aangevuld, via vragen naar triggers en drempels om wel/niet in kinderopvang te werken.

Annemarie Reintjes, projectleider Kinderopvang werkt!  

“De samenwerking met Motivaction was zeer prettig en transparant. Dankzij de korte lijntjes konden we snel schakelen en gezamenlijk toewerken naar een rijk rapport. Het eindresultaat is een waardevol onderzoek dat we op meerdere manieren kunnen inzetten.” 

 

 

Vind jouw perfecte match: Je wilt niet zomaar mensen aannemen, maar een collega die bij het DNA van jouw organisatie past

• Employerbranding

• HR-campagne

• EVP

• employeevalueproposition

Wat ervaren jouw werknemers: Jij als werkgever wil ook meer, in de vorm van een werknemer die eigenaarschap toont en net die extra stap zet

•  medewerkersbelevings-onderzoek

• cultuurbelevingindekaart

• organisatieveranderingen

Breng alles in kaart: Hoe hard je ook werkt aan een optimale bedrijfscultuur: soms lopen de dingen even niet zoals je wilt

• verzuimvraagstukken

• ambassadeursschap

Wat leeft er in HR: We doen onderzoek onder verschillende HR doelgroepen, zoals medewerkers, werkgevers of HR professionals

• trendonderzoek

• hr-onderzoek

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Vind jouw perfecte match: Je wilt niet zomaar mensen aannemen, maar een collega die bij het DNA van jouw organisatie past

• Employerbranding

• HR-campagne

• EVP

• employeevalueproposition

Wat ervaren jouw werknemers: Jij als werkgever wil ook meer, in de vorm van een werknemer die eigenaarschap toont en net die extra stap zet

•  medewerkersbelevings-onderzoek

• cultuurbelevingindekaart

• organisatieveranderingen

Breng alles in kaart: Hoe hard je ook werkt aan een optimale bedrijfscultuur: soms lopen de dingen even niet zoals je wilt

• verzuimvraagstukken

• ambassadeursschap

Wat leeft er in HR: We doen onderzoek onder verschillende HR doelgroepen, zoals medewerkers, werkgevers of HR professionals

• trendonderzoek

• hr-onderzoek

Benieuwd naar wat Sparkey voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bel 020 589 8383 of stuur een mailtje naar contact@sparkey.nl

Wij helpen je graag!