Met eigenaarschap aan de slag in jouw organisatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

14.03.2023 – Werkgevers gebruiken de laatste jaren het woord ’eigenaarschap’ binnen hun organisaties. Het is tot groot genoegen van ondergetekende zelfs een keer bestempeld als ‘jeukwoord van het jaar’. Maar waar hebben we het nu precies over als het gaat om eigenaarschap? Het is in ieder geval een onderwerp met een brede definitie: van het nemen van verantwoordelijkheid en eigen regie tot aan de mogelijkheid zich te ontwikkelen en het kennen van de prioriteiten. Duidelijk is dat het gaat om geven én nemen. 

 

Sparkey is het onderzoeksteam binnen Motivaction dat zich specifiek richt op de arbeidsmarkt. Dit team voerde een uitgebreid onderzoek uit naar het onderwerp. Door deskresearch, kwalitatief onderzoek onder leidinggevenden en andere experts en kwantitatief onderzoek onder circa 1000 werknemers hebben we acht factoren bepaald die van invloed zijn op eigenaarschap. Deze factoren zijn: eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, onderling vertrouwen, alignment, oplossingsgerichtheid, ontplooiingsmogelijkheden, proactiviteit en rolduidelijkheid. 

Als er iets is wat we hebben geleerd van het onderzoek naar eigenaarschap is dat het grotendeels gaat om de wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Eigenaarschap nemen kan alleen als je ook de mogelijkheid krijgt om eigenaarschap te laten zien. ‘It takes two to tango’: een medewerker neemt initiatief als de werkgever dat stimuleert en open staat voor nieuwe ideeën. Als sprake is van een goede onderlinge samenwerking binnen de organisatie of in het team, dan ondersteunt dat de medewerker in het op tijd inroepen van hulp. Ook dát is eigenaarschap. 

Samen met Performance Matters werkten we het model verder uit tot een praktische scan om met eigenaarschap aan de slag te gaan binnen organisaties. In 2022 pasten diverse klanten van Performance Matters de scan met veel succes toe in hun organisatie. Zo werd de scan onder andere ingezet bij een grote logistieke dienstverlener en enkele middelgrote gemeentes. 

 

Kunnen jullie meer vertellen over de scan? 

Ester, senior strategy consultant Sparkey: “De scan helpt met het bepalen van de mate van eigenaarschap in organisaties en bestaat uit 38 stellingen verdeeld over de acht factoren. Iedere medewerker krijgt een linkje om de scan in te vullen in een eigen online omgeving. Na afloop krijgen zij een persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een rapport met tips en tops. De resultaten van de scan geven inzicht op individueel niveau, teamniveau of voor de hele organisatie. Deze rapporten vormen de basis voor de sessies door Performance Matters”. 

 

Hoe ziet zo’n sessie eruit? 

Harald, trainer Performance Matters: “De sessie start met een interactieve presentatie en een gesprek over de resultaten van de scans. We lichten de teamrapportage toe aan de hand van de acht factoren. We spreken hier samen over met de hele groep of in subgroepen. Aan de hand van een aantal vragen bespreekt en inventariseert de groep of het team de eigen sterke punten, valkuilen en uitdagingen als het gaat om eigenaarschap. Wat zouden we als team in dit kader minder, meer of anders moeten gaan doen? 

De teamleden worden uitgenodigd hun eigen, individuele scores met elkaar te delen, zodat iedereen zicht krijgt op elkaars kwaliteiten en uitdagingen. Ook delen zij de tips en tops met elkaar. Op deze manier krijgen de acht factoren meer betekenis en vertalen de teamleden ze naar de eigen praktijk. De workshop eindigt met het formuleren van actiepunten om eigenaarschap weer een stap verder te brengen in de organisatie”. 

 

Heb je voorbeelden van successen die jullie klanten behaald hebben? 

Harald: “We voeren voor een gemeente een traject uit, waarbij alle medewerkers en dus ook alle teams inclusief het managementteam de scan hebben ingevuld. Vervolgens hebben we teamworkshops georganiseerd om de eigen rapportage te bespreken. Dit leidde tot allerlei inzichten. Per team hebben we ook actiepunten geformuleerd om vanuit ‘meer teameigenaarschap’ de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers en instellingen verder te verbeteren. Zo heeft de scan dus een positieve impact op de dienstverlening”. 

 

Zelf aan de slag met eigenaarschap 

Het meten van eigenaarschap in jouw organisatie kunnen wij binnen een week realiseren. Vervolgens heb je door middel van een workshop met Performance Matters binnen no time concrete aanknopingspunten om met het onderwerp aan de slag te gaan en zaken te verbeteren. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de scan en het organiseren van een sessie rondom eigenaarschap in jouw organisatie? Vul hier je gegevens in. Dan nemen we contact met je op.

 

Andere nieuwsberichten

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Vind jouw perfecte match: Je wilt niet zomaar mensen aannemen, maar een collega die bij het DNA van jouw organisatie past

• Employerbranding

• HR-campagne

• EVP

• employeevalueproposition

Wat ervaren jouw werknemers: Jij als werkgever wil ook meer, in de vorm van een werknemer die eigenaarschap toont en net die extra stap zet

•  medewerkersbelevings-onderzoek

• cultuurbelevingindekaart

• organisatieveranderingen

Breng alles in kaart: Hoe hard je ook werkt aan een optimale bedrijfscultuur: soms lopen de dingen even niet zoals je wilt

• verzuimvraagstukken

• ambassadeursschap

Wat leeft er in HR: We doen onderzoek onder verschillende HR doelgroepen, zoals medewerkers, werkgevers of HR professionals

• trendonderzoek

• hr-onderzoek

Benieuwd naar wat Sparkey voor jouw bedrijf kan betekenen?

Bel 020 589 8383 of stuur een mailtje naar contact@sparkey.nl

Wij helpen je graag!